2831030331 Κ.Παρρέν Σιγανού 4-Ρέθυμνο info@teknix.gr
hero image
 
 
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
για ιδιώτες & επαγγελματίες
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 
 
 
 
ΔΙΚΤΥΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΔΙΚΤΥΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Στην ΤΕΚΝΙΧ αναλαμβάνουμε την ενδελεχή μελέτη, τον σχεδιασμό αλλά και την εγκατάσταση δικτύων χρησιμοποιώντας προϊόντα από αξιόπιστες εταιρίες.Μπορούμε να υλοποιήσουμε από απλά οικιακά δίκτυα μέχρι και τη διαχείριση δεδομένων μεγάλων επιχειρήσεων με αυξημένες ανάγκες. Η ομάδα μας με το εξειδικευμένο προσωπικό του τεχνικού τμήματος, ύστερα από λεπτομερή ανάλυση του κάθε project, θα σας προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα ανταποκριθεί απόλυτα στις ανάγκες σας.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναλάβουμε:

  • WiFi – Hotspot – Hotel Hospitality Solutions.

  • Setup bandwidth limit για τον κάθε χρήστη του δικτύου.

  • Διαχείριση με περιορισμούς σε περιεχόμενο όπως: torrents, πορνογραφικό υλικό κλπ.

  • Εγκαταστάσεις πολλαπλών access point με κεντρική διαχείριση μέσω controller του δικτύου σας.

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα τηλεφωνικά κέντρα αποτελούν τον κύριο κορμό επικοινωνίας ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ενός ξενοδοχείου . Η επιλογή ενός αξιόπιστου τηλεφωνικού κέντρου προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου, όπως και η τοποθέτηση του εξασφαλίζουν την καλή επικοινωνία και λειτουργία των μελών μια επιχείρησης. 

Τα συστήματα επικοινωνίας που έχουμε επιλέξει να διαθέτουμε στους πελάτες μας είναι ευρέως αναγνωρισμένα για την αξιοπιστία, την ευελιξία την ανθεκτικότητα κατασκευής και την ευκολία στην χρήση τους.

Η ΤΕΚΝΙΧ σας παρέχει:

  • Μελέτη και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.

  • Μεταφορά και τοποθέτηση τηλεφωνικών κέντρων.

  • Προηγμένες εφαρμογές στις ανάγκες του σήμερα.

  • Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μετά την εγκατάσταση.

  • Σύνδεση δικτύου δομημένης καλωδίωσης.

 
ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Στην ΤΕΚΝΙΧ ειδικευόμαστε σε κάθε τύπου επίλυση βλάβης τηλεφωνίας του χώρου σας. Στην σημερινή εποχή που η εξέλιξη και η αύξηση της ταχύτητας  από τους παρόχους ίντερνετ γίνεται όλο και πιο απαιτητική, πολλές φορές χρειάζεται είτε αντικατάσταση είτε επιδιόρθωση καλωδίων, πριζών και συσκευών. Τόσο εσωτερικά αλλά και πολλές φορές εξωτερικά μετά και από υπόδειξη των τεχνικών των εταιριών παρόχων.

Μετά από χρόνια συνεργασίας με τους μεγαλύτερους παρόχους της χώρας σε επίπεδο ανάληψης εργολαβιών συντήρησης δικτύων χαλκού, αυτό μας καθιστά ως μια αξιόπιστη και πιο ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στο αντικείμενο.